may cat plasmamay han mig,may han argon,nha xuong tien che keo thep,xay nha thep tien che

 

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Trường An - Nhà phân phối sản ...  Tìm việc làm tại CÔNG TY TNHH TM HỒNG ĐẠT

Trang chủ > Sản phẩm > Dịch vụ Thẩm Định Giá
Quy trình, bảng giá và mẫu công văn yêu cầu thẩm định giá
Quy trình, bảng giá và mẫu công văn yêu cầu thẩm định giá
Giá: 1,100,000VND  (52.6 USD)

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ

Văn phòng giao dịch Trường An
Số 23 Ngõ 22 Tạ Quang Bửu - P. Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 04.39974142  Fax: 04.36231194 - 0946661188
Email:
thanhhoai.vn@gmail.com
www.truongan.asia

Mẫu công văn thẩm định

  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………, ngày … tháng …… năm 20…

 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần thẩm định giá Thế Kỷ

Thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác…………… đề nghị Công ty Cổ phần thẩm định giá Thế Kỷ Thẩm định giá tài sản, cụ thể như sau:

Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trần của lô tài sản phục vụ công tác mua sắm tài sản theo quy định hiện hành.

Thời điểm thẩm định giá: Tháng …… năm 20….

Tài sản thẩm định giá: Trang thiết bị: …………………………………….

Thông tin làm hợp đồng thẩm định:

Tên đơn vị: ………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………..   Fax: ……………………………….

Người đại diện: Ông ………………………….Chức vụ: ………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………...

          Số Tài Khoản:………………………………………………

Mọi chi tiết xin liên hệ:…………………………………………………….

Nơi nhận :                                                                      Đại điện đơn vị thẩm định

                                                                                       (ký tên, đóng dấu)

 

-         Như trên;

-   Lưu VP

DANH MỤC TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số: ...../BDT-VP)

 

STT

 

Tên Thiết bị

Xuất xứ

Đơn vị tính

Bảo hành

Số lượng

01

 

 

   

02

 

 

 

 

Yêu cầu:

-         Vận chuyển đến đơn vị sử dụng

-         Lắp đặt tại đơn vị sử dụng

-         Chế độ Bảo hành: Tại đơn vị sử dụng

-         Chế độ bảo trì:

-         ………………….              


QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ

Quy trình thẩm định giá là gì: Quy trình thẩm định giá là một quá trình có tính hệ thống, logíc. Quy trình thẩm định giá cũng là một kế hoạch hành động có trật tự chặt chẽ, được bố cục phù hợp với các quy tắc cơ bản đã được xác định rõ, nó giúp cho nhà thẩm định giá đạt đến một kết luần vững chắc hoặc sự ước tính giá trị có cơ sở và có thểm đảm bảo được.

Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại : 0946661188 Ms Hoai - 0943333838 Mr Duc email (thanhhoai.vn@gmail.com

Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn Quý khách lập Công văn đề nghị thẩm định giá, Danh mục tài sản thẩm định giá và Hợp đồng.

Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn Quý khách lập Công văn đề nghị thẩm định giá, Danh mục tài sản thẩm định giá và Hợp đồng.

 

Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn Quý khách lập Công văn đề nghị thẩm định giá, Danh mục tài sản thẩm định giá và Hợp đồng.

 

Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn Quý khách lập Công văn đề nghị thẩm định giá, Danh mục tài sản thẩm định giá và Hợp đồng.

 

Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn Quý khách lập Công văn đề nghị thẩm định giá, Danh mục tài sản thẩm định giá và Hợp đồng.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, đóng dấu và lãnh đạo ký vào Công văn đề nghị thẩm định giá, Danh mục tài sản thẩm định giá và 04 bản hợp đồng, Quý khách gửi hồ sơ đó cho chúng tôi, đồng thời thanh toán tiền tạm ứng theo quy định của hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Ngay khi nhận được các hồ sơ trên, chúng tôi sẽ gửi lại quý khách 02 bản hợp đồng, đồng thời triển khai ngay nghiệp vụ thẩm định giá tài sản cho Quý khách để đảm bảo thời gian ra Chứng thư là ngắn nhất.

 Quy trình thực hiện nghiệp vụ Thẩm định giá của chúng tôi như sau:

 Lên phương án, kế hoạch định giá tài sản:

 Lập phương án phân công thẩm định viên và trợ lý thẩm định viên thực hiện yêu cầu định giá.

Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về tài sản cần định giá.Thẩm tra, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu liên quan do Quý khách cung cấp, so với yêu cầu của Công ty và của pháp luật. Nếu phát hiện nội dung không hoàn chỉnh, tài liệu, hồ sơ không đầy đủ chúng tôi sẽ đề nghị Quý khách bổ sung cho đầy đủ. Nếu phát hiện có dấu tích sửa chữa, làm giả chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ.

Chuẩn bị tài liệu, phương tiện công cụ thực hiện công tác định giá.

Xác định hiện trạng tài sản:

Tiến hành tìm hiểu, kiểm tra hiện trạng tài sản cần định giá.

Lập biên bản xác định hiện trạng tài sản

Thu thập và xử lý thông tin về tài sản:

Tiến hành điều tra thị trường, thu thập các thông tin, tư liệu có liên quan đến tài sản thẩm định giá để phục vụ so sánh và tính toán.

Phân tích thông tin và kiểm tra dữ liệu nội bộ liên quan đến tài sản cần định giá.

Xây dựng báo cáo Thẩm định giá:

Dựa vào các tài liệu của Quý Khách cung cấp và những thông tin thị trường đã thu thập được, chúng tôi tiến hành lựa chọn để đưa ra phương pháp thẩm định giá thích hợp trong báo cáo.

Trong việc sử dụng các phương pháp để tiến hành Thẩm định giá, không có phương pháp nào là chính xác riêng lẻ mà chỉ có phương pháp thích hợp nhất. Các phương pháp có thể được sử dụng như một sự kiểm tra, đối chiếu. Sử dụng một hay nhiều phương pháp phụ thuộc vào thuộc tính của tài sản, đặc điểm của tài sản, sự tin cậy và khả năng sử dụng các số liệu thị trường.

Đánh giá, nhận xét và nêu những hạn chế trong quá trình tiến hành Thẩm định giá trị tài sản.

 Xây dựng và phát hành Chứng thư Thẩm định giá:
Dựa trên cơ sở báo cáo Thẩm định giá, Thẩm định viên được phân công tiến hành định giá xây dựng Chứng thư Thẩm định giá Chứng thư Thẩm định giá sau khi được lãnh đạo Công ty thông qua sẽ được phát hành và giao cho Quý khách.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

(Bảng giá có giá trị từ 01 tháng 01 năm 2012)

Kính gửi:         QUÝ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ - CENTURY xin thông báo đến Quý Khách hàng Bảng giá dịch vụ thẩm định giá như sau:

TT

GIÁ TRỊ ĐỘNG SẢN (TRIỆU ĐỒNG)

PHÍ DỊCH VỤ (%)

 1.  

100

đến

 

1.000.000đ

>

100

đến

200

2.000.000đ

>

200

đến

250

1,30 %

 1.  

>

250

đến

300

1,20 %

 1.  

>

300  

đến

350

1,10 %

>

350

đến

400

1,00 %

 1.  

>

400

đến

450

0,95 %

 1.  

>

450

đến

500

0,90 %

 1.  

>

500

đến

550

0,88 %

 1.  

>

550

đến

600

0,85 %

 1.  

>

600

đến

650  

0,83 %

 1.  

>

650

đến

700

0,80 %

 

    13.

>

700

đến

750

0,78 %

   14.

>

750

đến

800

0,75 %

   15.

>

800

đến

850

0,73 %

>

850

đến

900

0,70 %

    17.

>

900

đến

950

0,68 %

 1.  

>

1.000

đến

1.100

0,64 %

 1.  

>

 

1.100

 

 

 

đến

1.200

0,63 %

 

 

 

 1.  

>

1.200

đến

1.300

0,62 %

 1.  

>

1.300

đến

1.400

0,61 %

 1.  

>

1.400

đến

1.500  

0,60 %

 1.  

>

1.500

đến

1.600

0,59 %

 1.  

>

1.600

đến

1.700

0,58 %

 1.  

>

1.700

đến

1.800

0,57 %

 1.  

>

1.800

đến

1.900

0,56 %

 1.  

>

1.900

đến

2.000

0,55 %

 1.  

>

2.000

đến

2.100

0,54 %

 1.  

>

2.100

đến

2.200

0,53 %

 1.  

>

2.200

đến

2.300

0,52 %

 1.  

>

2.300

đến

2.400  

0,51 %

 1.  

>

2.400

đến

2.500

0,50 %

 1.  

>

2.500

đến

2.600

0,49 %

 1.  

>

2.600

đến

2.700

0,48 %

 1.  

>

2.700

đến

2.800

0,47 % 

 1.  

>

2.800

đến

2.900

0,46 %

 1.  

>

2.900

đến

3.000

0,45 %

 1.  

>

3.000

đến

3.200

0,44 %

 1.  

>

3.200

đến

3.400

0,43 %

 1.  

>

3.400

đến

3.600

0,42 %

 1.  

>

3.600

đến

3.800

0,41 %

 1.  

>

3.800

đến

4.000

0,40 %

 1.  

>  

4.000

đến

4.200

0,39 %

 1.  

 >

4.200

đến

4400

0,38 %  

 1.  

>

4.400

đến

4.600

0,37 %

 1.  

>

4.600

đến

4.800

0,36 %

 1.  

>

4.800

đến

5.000

0,35 %

 1.  

>

5.000

đến

5.300

0,34 %

 1.  

>

5.300

đến

5.600

0,33 %

 1.  

>

5.600

đến

5.900

0,32 %

 1.  

>

5.900

đến

6.200

0,31 %

 1.  

>

6.200

đến

6.500

0,30 %

 1.  

>

6.500

đến

6.800

0,29 % 

 1.  

>

6.800

đến

7.100

0,285 %

 1.  

>

7.100

đến

7.400

0,280 %

 1.  

>

7.400

đến

7.700

0,275 %

 1.  

>

7.700

đến

8.000

0,270 %

 1.  

>

8.000

đến

8.500

0,265 %

 1.  

>

8.500

đến

9.000

0,260 %

 1.  

>

9.000

đến

9.500

0,255 %

 1.  

>

9.500

đến

10.000

0,250 %

 1.  

>

10.000

đến

11.000

0,245 %

 1.  

>

11.000

đến

12.000

0,240 %

 1.  

>

12.000

đến

13.000

0,235 %

 1.  

>

13.000

đến

14.000

0,230 %

 1.  

>

14.000

đến

15.000

0,225 %

 1.  

>

15.000

đến

16.000

0,220 %

 1.  

>

16.000

đến

17.000

0,215 %

 1.  

>

17.000

đến

18.000

0,210 %

 1.  

>

18.000

đến

19.000

0,207 %

 1.  

>

19.000

đến

20.000

0,203 %

 1.  

        

20.000

đến

 

0,200 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v  Áp dụng cho Máy móc, thiết bị ở khu vực nội thành Tp. Hà Nội.

 v  Đối tượng áp dụng Bảng giá trên bao gồm: Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, máy thi công công trình.

 v  Các bất động sản ngoại thành Hà Nội hoặc các tỉnh thành khác, chi phí đi lại thỏa thuận với khách hàng tùy từng trường hợp cụ thể.

 v  CENTURY sẽ cung cấp cho khách hàng 2 (hai) Chứng thư thẩm định giá bằng tiếng Việt.

 v  Khách hàng yêu cầu thẩm định giá phải là chủ sở hữu hợp pháp hoặc được ủy quyền của chủ sở hữu tài sản. Tài sản yêu cầu thẩm định giá phải có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ.

 v  Khách hàng yêu cầu thẩm định giá có trách nhiệm hướng dẫn khảo sát hiện trạng tài sản.

 v  Quý Khách hàng tạm ứng trước khoảng 50% phí dịch vụ thẩm định giá (tạm tính) khi ký hợp đồng.

 v  Giá trên chưa bao gồm V.A.T, Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Bảng giá trước đây.

 

 

 

                                                                 Mẫu công văn thẩm định

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…………………, ngày … tháng …… năm 20…

 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần thẩm định giá Thế Kỷ

Thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác…………… đề nghị Công ty Cổ phần thẩm định giá Thế Kỷ Thẩm định giá tài sản, cụ thể như sau:

Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trần của lô tài sản phục vụ công tác mua sắm tài sản theo quy định hiện hành.

Thời điểm thẩm định giá: Tháng …… năm 20….

Tài sản thẩm định giá: Trang thiết bị: …………………………………….

Thông tin làm hợp đồng thẩm định:

Tên đơn vị: ………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………..   Fax: ……………………………….

Người đại diện: Ông ………………………….Chức vụ: ………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………...

          Số Tài Khoản:………………………………………………………………

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:…………………………………………………….

Nơi nhận :                                                                      Đại điện đơn vị thẩm định

                                                                                       (ký tên, đóng dấu)

 

-         Như trên;

-   Lưu VP

DANH MỤC TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số: ...../BDT-VP)

 

Stt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên Thiết bị

Xuất xứ

Đơn vị tính

Bảo hành

Số lượng

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu:

-         Vận chuyển đến đơn vị sử dụng

-         Lắp đặt tại đơn vị sử dụng

-         Chế độ Bảo hành: Tại đơn vị sử dụng

-         Chế độ bảo trì:

-         ………………….              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trang chủ Trở về Về đầu trang
 
Hỗ trợ trực tuyến
Chăm Sóc Khách Hàng
Hoài Anh

0243.9974142

Kinh doanh Phân Phối
Thanh Hoài

094 666 1188
thanhhoai.vn@gmail.com
Kinh doanh Phân Phối
Hồ Ngọc Đức

0946563838
truongantd1@gmail.com
Bán hàng Online
Ngọc Hà

0943333838
duc_sharpvn@yahoo.com
 
Liên kết
SHARP ELECTRONIC VIET NAM
HYUNDAI
Số người online: 3
Lượt truy cập: 941419


Design by VinaWebSoft.,JSC

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRƯỜNG AN

NHÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TỬ,  ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN GIA DỤNG SHARP TẠI VIỆT NAM
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI - UPS HYUNDAI KOREA

Trụ sở: Số 9/29/221 Phố Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

VPGD: Số 23 Ngõ 22 Tạ Quang Bửu ,Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Tel: 04 39974142-04 36231194 Fax: 04 36231194 - 094.666.1188 Ms Hoài
Email: thanhhoai.vn@gmail.com       website:
www.truongan.asia

Miền trung :321 Trần Cao Vân - Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 0511.3723024 Fax 0511.3725795  Mr Thanh :  0905334457