may cat plasmamay han mig,may han argon,nha xuong tien che keo thep,xay nha thep tien che

 

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Trường An - Nhà phân phối sản ...  Tìm việc làm tại CÔNG TY TNHH TM HỒNG ĐẠT

Trang chủ > Sản phẩm
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-1KT9 (1KVA, HỆ SỐ 0.8)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-1KT9 (1KVA, HỆ SỐ 0.8)

 

UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD

Brochure PDF

 


Giá: 7,000,000 VND  (8,000,000)  (334.9 USD)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-2KT9 (2KVA, HỆ SỐ 0.8)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-2KT9 (2KVA, HỆ SỐ 0.8)

 

UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD
   Made in China

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-2KT9 (2KVA/1.8KW)

 • Dòng sản phẩm: UPS ONLINE
 • Số lượng sản phẩm trong kho: 50
 • Mô tả
 • Model: Hyundai HD-2KT9
  Phân loại: UPS ONLINE
  Công suất: 2KVA/1.8KW
  Số pha: Vào 1pha, Ra 1pha

 

Brochure PDF


Giá: 14,000,000 VND  (22,000,000)  (669.9 USD)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-3KT9 (3KVA, HỆ SỐ 0.9)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-3KT9 (3KVA, HỆ SỐ 0.9)

UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD
   Made in China

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-3KT9 (3KVA/2.7KW)

 • Dòng sản phẩm: UPS ONLINE
 • Số lượng sản phẩm trong kho: 50
 • Model: Hyundai HD-3KT9
  Phân loại: UPS ONLINE
  Công suất: 3KVA/2.7KW
  Số pha: Vào 1pha, Ra 1pha

 

Brochure PDF


Giá: 17,000,000VND  (813.4 USD)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-5KT9 (5KVA, HỆ SỐ 0.9)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-5KT9 (5KVA, HỆ SỐ 0.9)

UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD
   Made in China

 

Brochure PDF


Giá: 36,000,000VND  (1,722.5 USD)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-6KT (6KVA, HỆ SỐ 0.8)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-6KT (6KVA, HỆ SỐ 0.8)

 

 

Brochure PDF


Giá: 38,000,000VND  (1,818.2 USD)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-10KT (6KVA, HỆ SỐ 0.8)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-10KT (6KVA, HỆ SỐ 0.8)

Brochure PDF


Giá: 65,000,000VND  (3,110.0 USD)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-1K1(Online Tower) Ngừng sản xuất
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-1K1(Online Tower) Ngừng sản xuất

UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD

Brochure PDF


Giá: 7,990,000 VND  (7,500,000)  (382.3 USD)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-2K1( Ngừng sản xuất)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-2K1( Ngừng sản xuất)

UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD
   Made in China

Brochure PDF


Giá: 15,500,000 VND  (16,600,000)  (741.6 USD)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-3K1(Online Tower)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-3K1(Online Tower)

 UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD
   Made in China

Brochure PDF


Giá: 19,500,000VND  (933.0 USD)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-5K1(Online Tower)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-5K1(Online Tower)

 UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD
   Made in China

Brochure PDF


Giá: 35,900,000 VND  (36,300,000)  (1,717.7 USD)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-10K1(Online Tower)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-10K1(Online Tower)

UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD
   Made in China

Brochure PDF

 

 


Giá: 55,000,000VND  (2,631.6 USD)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-10K2
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-10K2

Brochure PDF

Vui long lien he:

Hàng máy phát điện HYUNDAI, UPS Hyundai do Công ty TNHH Phát triển công nghệ Trường An nhập khẩu phân phối tại Việt Nam:

Hotline: 094-6661188 Ms Hoài.  094-3333838 Mr Đức. 0987700657 Mr Bình

Tel 043.9974142 - Fax: 043.6231194

www.truongan.asia

Email: truongantd@yahoo.com

Văn phòng Đại diện khu vực Miền Trung

321 Trần Cao Vân - Thành Phố Đà Nẵng - Mr Thanh - 0905334457


Giá: 0VND  (0.0 USD)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-15K2
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-15K2

Brochure PDF

Vui long lien he:

Hàng máy phát điện HYUNDAI, UPS Hyundai do Công ty TNHH Phát triển công nghệ Trường An nhập khẩu phân phối tại Việt Nam:

Hotline: 094-6661188 Ms Hoài.  094-3333838 Mr Đức. 0987700657 Mr Bình

Tel 043.9974142 - Fax: 043.6231194

www.truongan.asia

Email: truongantd@yahoo.com

Văn phòng Đại diện khu vực Miền Trung

321 Trần Cao Vân - Thành Phố Đà Nẵng - Mr Thanh - 0905334457


Giá: 0VND  (0.0 USD)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-20K2
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-20K2

Brochure PDF

Vui long lien he:

Hàng máy phát điện HYUNDAI, UPS Hyundai do Công ty TNHH Phát triển công nghệ Trường An nhập khẩu phân phối tại Việt Nam:

Hotline: 094-6661188 Ms Hoài.  094-3333838 Mr Đức. 0987700657 Mr Bình

Tel 043.9974142 - Fax: 043.6231194

www.truongan.asia

Email: truongantd@yahoo.com

Văn phòng Đại diện khu vực Miền Trung

321 Trần Cao Vân - Thành Phố Đà Nẵng - Mr Thanh - 0905334457


Giá: 0VND  (0.0 USD)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-3KT (3KVA, HỆ SỐ 0.8)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-3KT (3KVA, HỆ SỐ 0.8)

 

UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD
   Made in China

 

Brochure PDF


Giá: 16,500,000 VND  (29,000,000)  (789.5 USD)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-5KT (5KVA, HỆ SỐ 0.8)
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-5KT (5KVA, HỆ SỐ 0.8)

 

 

Brochure PDF


Giá: 35,000,000VND  (1,674.6 USD)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-6K1(Online Tower)
Bộ Lưu Điện UPS HYUNDAI HD-6K1(Online Tower)

UPS Hyundai đồng hành cùng bạn trong mọi lĩnh vực 
Online UPS Hyundai (Single phase Input and Single phase Ouput)

- Giải điện áp rộng cho cả đầu vào và đầu ra
- Tương thích máy phát điện - Thời gian chuyển mạch: 0 m.s
- Cảnh báo thông minh cho cả âm thanh và báo hiệu LCD
   Made in China

Brochure PDF


Giá: 37,000,000VND  (1,770.3 USD)
 
Tổng số : 17   Trang:
Trang chủ Trở về Về đầu trang
 
Hỗ trợ trực tuyến
Chăm Sóc Khách Hàng
Hoài Anh

0243.9974142

Kinh doanh Phân Phối
Thanh Hoài

094 666 1188
thanhhoai.vn@gmail.com
Kinh doanh Phân Phối
Hồ Ngọc Đức

0946563838
truongantd1@gmail.com
Bán hàng Online
Ngọc Hà

0943333838
duc_sharpvn@yahoo.com
 
Liên kết
SHARP ELECTRONIC VIET NAM
HYUNDAI
Số người online: 9
Lượt truy cập: 941419


Design by VinaWebSoft.,JSC

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRƯỜNG AN

NHÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TỬ,  ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN GIA DỤNG SHARP TẠI VIỆT NAM
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI - UPS HYUNDAI KOREA

Trụ sở: Số 9/29/221 Phố Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

VPGD: Số 23 Ngõ 22 Tạ Quang Bửu ,Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Tel: 04 39974142-04 36231194 Fax: 04 36231194 - 094.666.1188 Ms Hoài
Email: thanhhoai.vn@gmail.com       website:
www.truongan.asia

Miền trung :321 Trần Cao Vân - Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 0511.3723024 Fax 0511.3725795  Mr Thanh :  0905334457